Nowe mandaty w 2022 roku – co warto o nich wiedzieć?

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniło się wiele przepisów związanych z karaniem kierowców za popełnianie różnych wykroczeń drogowych. Teraz trzeba liczyć się z łatwiejszą utratą prawa jazdy oraz z wyższymi karami finansowymi za popełniane występki. Dobrze jest więc znać istotne przepisy i ich przestrzegać.

Zmiana kwot mandatów za przekroczenie prędkości

Najdotkliwszą zmianą dla kierowców jest zwiększenie kar finansowych, jakie trzeba zapłacić za przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Aktualne stawki prezentują się następująco:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł,
 • 11-15 km/h – 100 zł,
 • 16-20 km/h – 200 zł,
 • 21-25 km/h – 300 zł,
 • 26-30 km/h – 400 zł,
 • 31-40 km/h – 800 zł,
 • 41-50 km/h – 1000 zł,
 • 51-60 km/h – 1500 zł,
 • 61-70 km/h – 2000 zł,
 • Przekroczenie prędkości od 71 km/h – 2500 zł.

Dodatkowo znika zniżka 10% za płatność bezpośrednio u funkcjonariusza. Poza innymi konsekwencjami, należy się więc liczyć ze sporym nadwyrężeniem własnego budżetu.

Nowe zasady dotyczące punktów karnych

Po wprowadzeniu zmian za najcięższe przewinienia kierowca otrzyma maksymalnie nie 10, a 15 punktów karnych. Można je otrzymać między innymi za następujące wykroczenia:

 • wyprzedzanie przed przejściami dla pieszych oraz na nich,
 • omijanie pojazdów, które zatrzymały się po to, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym,
 • nieustąpienie pieszemu znajdującemu się na przejściu lub bezpośrednio przed nim,
 • spowodowanie wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, ucieczka lub niezatrzymanie się do kontroli,
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym lub poza nim o 50 km/h lub więcej,
 • kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,

Oprócz tego istnieją inne wykroczenia, za które można otrzymać 13, 8 albo mniej punktów. Od 2022 roku nie można likwidować ich części w ramach specjalnych kursów, a automatycznie ulegają one skasowaniu dopiero po 2 latach od dnia zapłacenia mandatu. Dodatkowo ilość punktów karnych wpływa nie tylko na możliwość utraty prawa jazdy, ale również na zwiększenie stawki polisy ubezpieczenia OC.